Putování za památkami města Stráž pod Ralskem

Byla krásná slunná sobota, psal se datum 19. září 2020. Ve Stráži pod Ralskem se konal po dvou letech další ročník „Putování za památkami města Stráž pod Ralskem“. Start byl opět v zahradě za Gablerovým domem vedle kostela sv. Zikmunda.

Účastníci si zde mohli vyzvednout startovací lístek, na kterém byla trasa putování, informace k jednotlivým památkám města a kontrolní otázky týkající se historie Stráže.

Lístek současně sloužil ke sbírání razítek (písmen) na jednotlivých stanovištích. Kdo byl pilný a poctivý, tak tomu se na lístku v cíli „odhalily“ dvě skryté tajenky. Z razítek na stanovištích vzniklo slovo KULHAVÝ (Ota z Vartenberka, jeden z posledních členů tohoto rodu, napadal při chůzi na jednu nohu, a proto mu říkali „kulhavý“)a odpověď na kvíz: „Starobylý rod Vartenberků nese pečeť (doplněno)DRAKA UROBORA, který symbolizuje svět podléhající věčnému koloběhu zrození a smrti“

Samotná trasa, která vedla od zpřístupněného objektu márnice s malovaným renesančním prkenným stropem, pokračovala dál přes kostel sv. Zikmunda, kde osobně provázel pan farář Richard Cenker, „Cukrárnu u Rokoských“, kde se mohli účastníci občerstvit zmrzlinou a pokračovat pomalu na náměstí, kde byla připravena zdvihací plošina, kterou obsluhovali členové jednotky sboru dobrovolných hasičů.

Z plošiny byl zajímavý a neobvyklý pohled na Stráž.  Na náměstí, kde se nachází další památky (rodný dům D. J. Mayera, arcibiskupa pražského, mariánský sloup a další barokní sochy) byla zastávka v městském muzeu.

Na zámeckém vrchu byly celkem tři zastavení: hrad a zámek Vartenberk, Boží hrob a kaple sv. Jana Nepomuckého, kterou využívá pravoslavná církev. Osobně se účastnil otec Onufrij a pan Vladimír Pelc.

Po té již následoval sestup do tzv. „Jezerního Údolí“ k hotelu „Uran“. V cíli účastníci předkládali lístky s tajenkami. Účastníci obdrželi odznak (pamětní „placku“ na tuto procházku)  a mohli se občerstvit ve dvorku restaurace.

Závěr procházky byl ještě zpestřen promítáním filmů o historii Stráže.  Odhadujeme účast přibližně 250 účastníků. Putování absolvovali nejen lidé ze Stráže pod Ralskem, ale i z blízkého a vzdáleného okolí. Např. pan Šťastný z Mimoně (mimoňský patriot a historik) si zazpíval v kapli sv. Jana, a jak řekl: „ Váhal jsem, zda mám dnes jet na koncert do Konojed u Úštěka nebo jet do Stráže. Udělal jsem dobře, že jsem jel sem … moc se mně to líbilo a dokonce jsem zjistit spoustu nových věcí … povedlo se vám to a je to moc dobrá a záslužná práce seznamovat občany s dávnou i současnou historií …“.

Dík patří všem patriotům města a spolkům, kteří pro Vás putování připravili a za finanční příspěvek Hornicko historickému spolku pod Ralskem a panu Jindřichovi Vocílkovi.

                                                                                                                                         Za všechny Eda Horčík

Dnes dorazili ještě fotografie od Václava Lahovského. Děkujeme

Sdílení

Author: Järgen Family

1 thought on “Putování za památkami města Stráž pod Ralskem

  1. Organizace a počasí bylo letos vynikající! Jsem ráda, že jsem se 2. ročníku putování zúčastnila, ve Stráži je stále co objevovat. Největším překvapením pro mě byl malovaný strop márnice a návštěva pravoslavné kaple. Potěšilo mě také, že pan farář zpřístupnil v kostele kapli s Vokolkovými freskami. Je to úžasné místo a překvapuje mě, jak málo lidí o freskách ví.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *