Made in Stráž – Luboš Plešinger

Made in Stráž p. R.

Luboš Plešinger

Vodní plochy po mrazivé zimě již pomalu roztávají, a co nejdřív se opět osadí rybáři s pruty. V tomto čísle přivítáme na klubovně Järgen family jednatele místního rybářského svazu pana Luboše Plešingera.

Ahoj Luboši, na začátek nám řekni něco o místní organizaci Rybáři Stráž pod Ralskem?

Zdravím všechny čtenáře Varty. Místní organizace Českého rybářského svazu ve Stráži pod Ralskem vznikla dávno již v minulém století, historické informace jsem hledal, ale moc jich není, hodně spíš od starších členů, pamětníků, možná z kroniky, ani na internetu toho moc nenajdete. Od 1.6.1990 je zaregistrována ve spolkovém rejstříku. Jedná se o pobočný spolek s vlastní právní subjektivitou. Naše organizace čítá k dnešnímu dni (pozn red.: 14.2.2019) celkem 132 aktivních členů, z toho 12 dětí do 15 let a 4 rybáře z řad mládeže. Členství v organizaci je dobrovolné a v podstatě každý se může stát jejím členem, stačí si podat přihlášku, absolvovat školení, složit odbornou zkoušku a uhradit předepsaný vstupní poplatek, který je dán stanovami ČRS a činí pouhých 500,- Kč.

Jaké všechny vodní plochy spadají pod Vaší organizaci?

Jako organizace vlastníme celkem sedm vodních ploch v okolí Stráže a Dubnice, většině bude znám rybník Metud poblíž kruhové křižovatky, který zarybňujeme spolu se Severočeským územním svazem a rybolov je zde pro všechny členy ČRS s platnou povolenkou, a dále pak rybník Velká Rašelina, což je rybník tzv. místního významu, tedy pro nezasvěcené, zde mohou rybařit pouze členové naší místní organizace. Další rybníky, které jsou v našem majetku, využíváme jako chovné k „výrobě ryb“, kde ryby zakrmujeme, při výlovu roztřídíme podle velikosti, některé vracíme do chovných rybníků, jiné vysazujeme právě do Metudu a Velké Rašeliny pro sportovní rybolov.

Zmínil jsi výlovy. Jak je těžké se o všechny ty vodní plochy v dnešní době starat?

O ryby je třeba se starat, rybařina není je o tom, sedět u vody s nahozenými pruty, chytat bronz od sluníčka, k tomu si třeba vypít nějaké to chlazené, ale je to i hodně práce, třeba i s údržbou hrází, cest a podobně. O krmení ryb v chovných rybnících, ale třeba i o čištění přítoků, v zimě prořezávání ledů a podobnou činnost se starají naši hospodáři Jan Šúchal a Martin Simon, kteří tuto práci dělají s obrovským nasazením, a hlavně s láskou. Honzo, Martine, děkuju, a myslím, že za všechny. Samozřejmě, že vypomáhají i další členové. Stejně tak se musím zmínit i o naší rybářské stráži, která nyní čítá sedm členů, kteří aktivně dohlížejí na pořádek na rybnících, kontrolují dodržování předpisů a předcházejí především pytláctví, které bylo svého času ve Stráži dosti rozšířené. I jim patří moje poděkování.

Jako spolek sídlící ve Stráži pod Ralskem jistě spolupracujete se zdejším Městským úřadem. Jak jsi s touto spoluprací spokojen?

S městem Stráž pod Ralskem si myslím, že je spolupráce na dobré úrovni. Děti z našeho kroužku se v minulosti účastnili pravidelně třeba Putování za pohádkou či jiných akcí, kde předváděly svoje dovednosti zejména v oblasti rybolovné techniky, poznávání ryb, živočichů a vodních rostlin. Na oplátku jsme třeba měli možnost ve zdejší základní škole a tělocvičně uspořádat územní kolo soutěže Zlatá udice. Tím zase naše město mohlo poznat děti z ostatních rybářských kroužků tehdejšího severočeského kraje. Stejně tak nám město velice vypomohlo pronájmem klubovny, kterou využíváme jak k setkávání dětí na kroužku, zejména v chladnější dnech a v zimním období, ale též k pravidelným setkáním výboru naší organizace, k prodeji povolenek a podobně.

Co se týče zmíněného sportovního rybolovu, pořádáte jako spolek nějaké rybářské závody?

Tradičně již několik let pořádáme na rybníku Velká Rašelina rybářské závody dospělých, kterých se však mohou zúčastnit i mladší fandové rybaření. Zpravidla pak na přelomu května a června pořádáme k Mezinárodnímu dni dětí dětské rybářské závody, těch se již aktivně dospělí zúčastnit nemohou. Vzhledem k tomu, že jsme poměrně malá organizace a nezabýváme se výrobou ryb vyloženě na prodej a za účelem tvoření zisku, velmi nás finančně podporuje při organizaci závodů právě Město Stráž pod Ralskem svým grantovým programem. Samozřejmě přispívají i někteří další sponzoři. Je pak daleko snadnější vše zorganizovat, účastníky závodů občerstvit, a hlavně zajistit kvalitní ceny.

Zeptám se tě na budoucnost spolku. Máte rybářský kroužek? Jsou zde nějací ‚‚talenti‘‘?

Ano, rybářský kroužek máme, vede jej v současné době náš člen Martin Simon s Janou Müllerovou, kteří tuto činnost převzali po svém dlouholetém předchůdci Radku Krpešovi, který se svojí manželkou Lenkou věnoval dětem opravdu hodně času. Tehdy se naše děti účastnili řady soutěží v rybolovné technice i v plavané, zvítězili v národním kole „Zlaté udice“, jezdili po závodech skutečně po celé republice a zpět se vraceli zpravidla s medailemi a poháry. Opravdu velký podíl na těchto výsledcích měli manželé Krpešovi a za reprezentaci naší místní organizace a vůbec města Stráže pod Ralskem jim oběma za to patří ode mě velké díky. Bohužel vše má někdy svůj konec, talentované děti postupně odrostly, dostaly se do puberty, někteří z nich odjížděly přes týden na internáty a talentované družstvo se pomalu rozpadalo, z řad mladších již pak nebyl takový zájem o tento druh sportu. Do rybářského kroužku však ale děti chodily a chodí i nyní. Ačkoli se nescházejí pravidelně jako dříve z důvodů, které nechci zmiňovat, jsme s nimi stále v kontaktu, přes zimu měly domácí samostudium, ale jakmile vysvitne sluníčko a trochu se ohřeje voda, vyrazíme společně s novým vedoucím na rybník naučenou teorii vyzkoušet v praxi.

Takže v současné době děti z rybářského kroužku nejezdí na žádné závody?

Jak jsem zmínil před malou chvílí, v současné době se aktivně závodů pořádaných jinými organizacemi a kroužky neúčastníme, pokud nemluvím o účasti individuální, v té nikdo nikomu samozřejmě nebrání. I našich závodů se může zúčastnit kdokoli.

Když bych se tě zeptal na úspěšnost organizace, jaké největší úspěchy místní organizace bys zmínil?

Myslím, že spoustu drobných úspěchů jsem již zmínil. V dnešní době je vůbec velkým úspěchem, že organizace stále funguje, a myslím, že funguje dobře díky aktivnímu přístupu člen výboru, kteří tuto činnost vykonávají zadarmo, v rámci svého volna, a chtěl bych jim za to poděkovat. Stejně tak velké díky patří vůbec všem aktivním členům organizace, kteří vypomáhají třeba při výlovech, brigádách, agregacích a podobně, a musím říci, že jsou mezi nimi i důchodci, kteří by již tolik aktivní být dle stanov nemuseli, neboť po dovršení 60 let již nemusí odpracovat povinných 20 brigádnických hodin ročně jako ostatní. Celkově bohužel zájem o tohoto koníčka především u mladých opadá, ale časem se ti, kteří jako mladí rybařili a pak z nějakého důvodu skončili, vracejí často zpět.

Jaké máte plány do budoucna?

Hlavním cílem je udržet naši organizaci při životě, neustále udržovat členskou základnu, která se již několik let pohybuje v podobných číslech, ale hlavně ji rozšířit zejména o mladé členy, s nimi se postupně začít účastnit závodů v sousedních městech, případně znovu začít trénovat rybolovnu techniku, ale též je zasvětit do tajů té skutečné rybářské praxe, tedy nejenom rybolovu samotného, ale právě i do rybochovu a rybnikaření. Věřím, že naše organizace bude fungovat i nadále a že se bude rozrůstat o další „tiché blázny“.

Jak jistě víš, v rubrice Made in Stráž jsi již několikátým hostem. Koho bys nám doporučil jako dalšího hosta k rozhovoru?

Nechtěl bych být nijak konkrétní. Myslím si, že ve Stráži je spousta zájmových sdružení a organizací, které by měly dostat prostor ve vaší rubrice, ať již jsou to fotbalisté, wakeboardisté, kanoisté, biketrialisté a vůbec všichni sportovci, ale myslím, že zajímavý rozhovor by mohl být třeba s členem včelařského spolku, hornicko-historického spolku či s některým ze zástupců místního muzea, výběr si myslím, že je velice pestrý. Jen bych chtěl závěrem poděkovat za pozvání k tomuto rozhovoru a popřát rubrice Made in Stráž a spolku Järgen family hodně úspěchů v další činnosti.

Sdílení

Author: Järgen Family

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *